NEOPLASTIC QUATER + WALLRIDE

Mulit-Way Street / Hakobo & Pogo Team / Beautiful Losers.
RAMPA NEOPLASTYCZNA / NEOPLASTIC RAMP
QUATER+WALLRIDE
Sztuka współczesna i kultura ulicy / Contemporary Art and Street Culture
Muzeum Sztuki w Łodzi
kurator / curator: Jarosław Lubiak
foto: Tomek Brzozowski / Witold Kwieciński / Andrzej Miastkowski

HAKOBO-OBEY-BANKSY-POSTERS-LAART IN THE STREETS, MOCA (LA) 04.17 – 08.08.2011

 • Od Nowa
  Architecture Exhibition
  Skateboarding Jam
  KONKURS GEPPERTA
  Hakobo ŁDF
  Atlas of modernity
  TypoPolo — MSN
  KOBRO / CLARK
  FRESH STUFF
  Pogo 10th Anniversary
  Club Cube