Polish Gothic

Gotyk Polski nie musi odsyłać nas bezpośrednio do przeszłości i kojarzyć się jedynie ze średniowieczem czy czarnym romantyzmem. Gotyk to również subkultura wyrosła w podobnym czasie, co postpunkowa moda dekonstrukcyjna. To także przyszłość w wersji mrocznego sci-fi, cyberpunku i techno. Niektóre z proponowanych referencji stanowiły inspirację do powstania zaprezentowanych ubiorów, inne pojawiły się przy próbie ich interpretacji. Rodzima moda po 1989 roku doczekała się już pierwszych podsumowań zbiorowych. Kolejnym krokiem jest próba bardziej szczegółowego opisu tej dziedziny wzornictwa. Gotyk Polski próbuje odnaleźć nie tylko kierunek w rodzimym projektowaniu ubioru, ale i język jego opisu.
kuratorzy: Michał Niechaj / Michał Grzegorzek foto. Karolina Zajączkowska
www.bwa.wroc.pl

 • NEOPLASTIC QUATER + WALLRIDE
  Pogo 10th Anniversary
  Club Cube
  Skateboarding Jam
  Atlas of modernity
  TypoPolo — MSN
  FRESH STUFF
  Od Nowa
  KOBRO / CLARK
  KONKURS GEPPERTA
  Hakobo ŁDF
  Architecture Exhibition