Polish Gothic

Gotyk Polski nie musi odsyłać nas bezpośrednio do przeszłości i kojarzyć się jedynie ze średniowieczem czy czarnym romantyzmem. Gotyk to również subkultura wyrosła w podobnym czasie, co postpunkowa moda dekonstrukcyjna. To także przyszłość w wersji mrocznego sci-fi, cyberpunku i techno. Niektóre z proponowanych referencji stanowiły inspirację do powstania zaprezentowanych ubiorów, inne pojawiły się przy próbie ich interpretacji. Rodzima moda po 1989 roku doczekała się już pierwszych podsumowań zbiorowych. Kolejnym krokiem jest próba bardziej szczegółowego opisu tej dziedziny wzornictwa. Gotyk Polski próbuje odnaleźć nie tylko kierunek w rodzimym projektowaniu ubioru, ale i język jego opisu.
kuratorzy: Michał Niechaj / Michał Grzegorzek foto. Karolina Zajączkowska
www.bwa.wroc.pl

 • Architecture Exhibition
  Club Cube
  KOBRO / CLARK
  Hakobo ŁDF
  FRESH STUFF
  NEOPLASTIC QUATER + WALLRIDE
  KONKURS GEPPERTA
  TypoPolo — MSN
  Atlas of modernity
  Od Nowa
  Skateboarding Jam
  Pogo 10th Anniversary