Jakub Stępień aka Hakobo (born 1976) is currently listed among the world’s top fifty most important poster artists (according to John Foster, author of New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century). He feels at home in visual identity, activities bordering art and design and the generally understood utalitarian graphics. He collaborates with many cultural institutions, e.g. The Art Museum in Łódź, CSW Zamek Ujazdowski Warsaw, Design Gallery BWA Wrocław, Tate Britain in London. His clients include Pogo Skateboarding, The Łódź Design Festival, Wyborowa, TVP and others. He has a characteristic style, inspired by traditional graphic crafts as well as street culture.

His collection of works consists of both disciplined, simple arrangements and those inspired by his fascination with camouflage, graphic noiz and the excessive.

 Jakub Stępień aka Hakobo (ur. 1976) należy do 50 najważniejszych obecnie plakacistów na całym świecie (według Johna Fostera, autora książki New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century). Doskonale czuje się również w identyfikacji wizualnej, działaniach na pograniczu sztuki i dizajnu, w modzie i ogólnie – grafice użytkowej. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w kraju, m.in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, CSW Zamek Ujazdowski, Galerią Design – BWA Wrocław. Wśród jego klientów znajdują się: Pogo, Festiwal Łódź Design, Wyborowa i inni. W swoich realizacjach prezentuje charakterystyczny styl, inspirowany zarówno tradycyjnym graficznym rzemiosłem, jak i kulturą ulicy.

Zbiór jego prac obejmuje zarówno zdyscyplinowane, proste układy, jak również realizacje wynikające z fascynacji kamuflażem, graficznym noizem i estetyką nadmiaru.

facebook pinterest issuu