Mulit-Way Street / Hakobo & Pogo Team
aneks do wystawy Beautiful Losers.
Sztuka współczesna i kultura ulicy
annex to the exhibition Beautiful Losers.
Contemporary Art and Street Culture
Muzeum Sztuki Łódź 2007
kurator / curator: Jarosław Lubiak

NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE  

foto: Andrzej Miastkowski >  NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE - DETAIL

foto: Andrzej Miastkowski >  NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE - DETAIL

foto: Andrzej Miastkowski >  NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE - DETAIL

foto: Andrzej Miastkowski >  NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE - DETAIL

BL-MWS / Poster / xero / A3 /   

foto: www.witoldkwiecinski.com > Museum of Construction in Precess

foto: www.witoldkwiecinski.com > Museum of Construction in Precess

foto: www.witoldkwiecinski.com > Museum of Construction in Precess

foto: www.witoldkwiecinski.com > Muzeum Sztuki in Lodz > back yard

foto: www.witoldkwiecinski.com > Museum of Construction in Precess

foto: Piotr Dabov > Muzeum Sztuki in Lodz > back yard

foto: Piotr Dabov > Muzeum Sztuki in Lodz > back yard

foto: www.tomekbrzozowski.com > Museum of Construction in Precess

foto: www.tomekbrzozowski.com > Museum of Construction in Precess

foto: www.tomekbrzozowski.com > Museum of Construction in Precess

> Museum of Construction in Precess

> Museum of Construction in Precess

> Museum of Construction in Precess

POGO TEAM  

POGO TEAM  

POGO TEAM  

NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE > Muzeum Sztuki in Lodz > back yard

NEOPLASTIC QUATER+WALLRIDE