All rights reserved.
(c) Hakobo 2018

OCZY SZUKAJĄ GŁOWY DO ZAMIESZKANIA / OUTDOOR
Eyes Looking For a Head to Inhabit

The exhibition at the Museum of Art in Łódź celebrates the 80th anniversary of the International Collection of Modern Art, which was created by members of the Polish constructivist avantgarde: Katarzyna Kobro and Władysław Strzemiński, with the effective help of Jan Brzękowski and Henryk Stażewski, who together constituted the "a.r." (revolutionary artists) group. This historical collection, encompassing a variety of contemporary artists' works ranging from van Doesburg, through Leger, to Arp and Ernst, from cubism to surrealism, was the symbolic beginning of the presently existing Museum. In the 1930s it was one of the first modern art museums in the world, established mainly as a result of exchanges between artists as well as donations. Today the original collection is not only part of a much larger collection of exhibits, but a symbol of its significant legacy, marking its identity as the "institution of the avantgarde."

Projekt Oczy szukają głowy do zamieszkania wiąże się z historycznym wydarzeniem, jakim była inauguracja Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy a.r. w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki w Łodzi 15 lutego 1931 roku. Podstawą tej, wówczas lokalnie niedocenionej inicjatywy, były idee międzynarodowej awangardy rozwijane przez Władysława Strzemińskiego
i Katarzynę Kobro i ich walka o społeczne uznanie nowej sztuki. W rezultacie 80 lat temu powstała nowa instytucja - dzisiejsze Muzeum Sztuki w Łodzi, pierwsze muzeum sztuki nowoczesnej w Europie, które istnieje do dziś.

Kuratorki: Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda,
Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska
Ilustracje: Agnieszka Piksa