All rights reserved.
(c) Hakobo 2018

Mulit-Way Street / Hakobo & Pogo Team
aneks do wystawy Beautiful Losers.
Sztuka współczesna i kultura ulicy
annex to the exhibition Beautiful Losers.
Contemporary Art and Street Culture
Muzeum Sztuki Łódź 2007
kurator / curator: Jarosław Lubiak